Stamboom en Archief

Stamboom en archief

Het Stadsarchief ’s-Hertogenbosch beheert ruim 800 archieven en collecties die betrekking hebben op de huidige gemeente ’s-Hertogenbosch. Dat betreft naast de archieven van ’s-Hertogenbosch ook die van de voormalige gemeenten Bokhoven, Empel en Meerwijk, Engelen Nuland en Rosmalen. Daarnaast zijn er de particuliere archieven, zoals archieven van notarissen, verenigingen, bedrijven, personen, families en kerkgenootschappen. Tot de collecties behoren de boeken, tijdschriften, kranten, beeld en geluid. Veel van deze bronnen kunt u gebruiken voor stamboomonderzoek. Onderzoek doen in archieven is niet altijd gemakkelijk. Daarom helpen medewerkers van het Stadsarchief u daarbij, zowel in onze studiezaal als hier op onze website. Zie de links in de rechterkolom voor een meer uitgebreide beschrijving van onze archieven en collecties en een directe zoekmogelijkheid.

Stamboomonderzoek

Bent u geïnteresseerd in uw voorouders? Als uw voorouders in ’s-Hertogenbosch zijn geboren, gehuwd, overleden of er hebben gewoond, hebben ze hun sporen nagelaten in ons archief. De links in de rechterkolom bieden u hulp bij onderzoeksvragen als: Hoe moet ik beginnen met stamboomonderzoek? Hoe doe ik onderzoek naar personen? Hoe doe ik onderzoek naar gebouwen? Bent u niet in de gelegenheid om het onderzoek zelf te doen? Het is mogelijk om het Stadsarchief onderzoek voor u te laten doen. Zie de link in de rechterkolom voor aanvraag onderzoek.

 

Bibliotheek

Het Stadsarchief heeft een gespecialiseerde bibliotheek. Naast boeken en tijdschriftartikelen vindt u hierin bijvoorbeeld gemeentelijke rapporten, folders en krantenartikelen. U kunt het materiaal inzien op onze studiezaal. Wij lenen geen materiaal uit, maar het is vaak wel mogelijk om fotokopieën te laten maken. Zie de link in de rechterkolom voor de catalogus van de bibliotheek.

Beeld- en geluidsmateriaal

Wilt u weten hoe de stad er vroeger uitzag? Dat kan. Het Stadsarchief beheert beeld- én geluidsmateriaal over ’s-Hertogenbosch, Rosmalen, Empel en Meerwijk, Engelen, Nuland en Bokhoven. Zie de link in de rechterkolom voor de catalogus van ons beeld en geluid.

Kranten

Het Stadsarchief heeft vrijwel alle nummers van het Brabants Dagblad en haar voorgangers (sinds 1771) Het gaat daarbij alleen om de edities uit ’s-Hertogenbosch en omgeving. Dit zijn ’s-Hertogenbosch en omgeving, de Langstraat, de Bommelerwaard, Oss en omgeving en midden- en oost-Brabant. Daarnaast bevat de collectie enkele streekgebonden kranten en een aantal plaatselijke weekbladen. Deze kranten zijn voor het merendeel op microfiches in de studiezaal van het stadsarchief te raadplegen. Het maken van fotokopieën en scans is mogelijk met een speciale readerprinter.

Een tweede collectie bestaat uit kranten die niet in ’s-Hertogenbosch zijn uitgegeven over de periode 1756-1781 (1861). De collectie is afkomstig uit de het bezit van de gemeente. Het betreft bijvoorbeeld afleveringen van Haarlemsche couranten, Leidsche couranten, Rotterdamsche couranten en ’s-Gravenhaagsche couranten. Maar het zijn niet alleen kranten uit het huidige Nederland, ook afleveringen van de Gazette de Cologne et Courier du Bas Rhin maken deel uit van de collectie. Deze kranten zijn in originele vorm in de studiezaal van het stadsarchief te raadplegen. Er kunnen geen fotokopieën van deze oude kranten gemaakt worden. Wel mogen er zonder flitslicht zelf foto’s van gemaakt worden. Zie de link in de rechterkolom voor een overzicht van op microfiches beschikbare kranten.